دندانپزشکی | دانلود مقاله دندانپزشکی | رشته دندانپزشکی را بیشتر بشناسید

ریال ۵۰,۰۰۰

از روزگار کهن ، بیماری دهان مشکل انسانها بوده است. جمجمه افراد Cro-Magnon که ۲۵۰۰۰ سال پیش در زمین ساکن بودند، شواهدی از پوسیدگی دندان را نشان می‌دهد. قدیمیترین منبع ثبت شده بیماری دهان از یک متن سومری است.

دسته: